By using Stats4U you agree that Stats4U uses cookies for the sign in process and that Stats4U stores cookies on the computer of your users. Read more in our privacy policy.

 

Home | Features | Live | Support


Statistic - Counter 1052489#


General Countries Screens
Systems Browser Plugins
Referer Failures Reports


Referer

Links to my website (Today) | Links to my website (Total) | My most viewed sites | Search engines


Links to my website (Today):
Hits:Referer:
3 https://www.google.
pl/


Links to my website (Total):
Hits:Referer:
36143 http://www.google.co
m/
27723 https://www.google.
com/
27460 https://www.google.
pl/
968 http://m.facebook.co
m/
440 https://www.google.
pl
366 https://www.google.
com
249 https://www.bing.co
m/
217 android-app://com.g
oogle.android.googl
equicksearchbox/
201 android-app://com.g
oogle.android.googl
equicksearchbox/htt
ps/www.google.com
119 https://pl.search.y
ahoo.com/
95 https://l.facebook.
com/
49 https://www.google.
de/
33 https://www.google.
co.uk/
28 http://m.facebook.co
m
20 https://m.facebook.
com/
19 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/
14 https://lm.facebook
.com/
12 http://swiebodzin.or
g.pl/
11 https://www.google.
hr/
10 https://duckduckgo.
com/
9 https://pl.m.wikipe
dia.org/
8 http://www.google.co
m/search?q=www.para
fia.swiebodzin.org.
pl&spell=1&sa=X&ved
=2ahUKEwja3pG08NDoA
hUWrosKHQreATwQBXoE
CAoQAQ
7 android-app://com.g
oogle.android.googl
equicksearchbox
6 https://www.google.
co.uk
6 https://szukaj.inte
ria.pl/internet/?q=
parafia świebodzin
kolbego
5 https://www.google.
de
4 http://www.openurls.
com.cn/
4 https://www.faceboo
k.com/
4 https://szukaj.inte
ria.pl/internet/?q=
parafia kolbego swi
ebodzin
4 http://www.google.co
m/search?q=parafia
swiebodzin&oq=paraf
ia swiebodzin&sourc
eid=chrome&ie=UTF-8
3 https://uk.search.y
ahoo.com/
3 https://us.search.y
ahoo.com/
3 https://r.search.ya
hoo.com/_ylt=AwrJS9
LGy7JfOEEANwecysdQ;
_ylu=Y29sbwNpcjIEcG
9zAzEEdnRpZAMEc2VjA
3Ny/RV=2/RE=1605581
895/RO=10/RU=http://
www.parafia.swiebod
zin.org.pl//RK=2/RS
=XLaPO3njOw6f.pt_F5
oah5gyjFA-
3 http://s26.cyber-fol
ks.pl:2222/
3 https://search.yaho
o.com/
3 https://r.search.ya
hoo.com/_ylt=AwrJS9
Pey0RgzRMA1AacysdQ;
_ylu=Y29sbwNpcjIEcG
9zAzEEdnRpZAMEc2VjA
3Ny/RV=2/RE=1615150
174/RO=10/RU=http://
www.parafia.swiebod
zin.org.pl//RK=2/RS
=Ka4EULEDGK3dvybRVM
QdVG1S1zA-
3 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/wydarz
enia-2015/139-nowy-
witraz-sw-albert
3 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/wydarz
enia-2015/158-nawie
dzenie-obrazu-pana-
jezusa-milosiernego
2 https://r.search.ya
hoo.com/_ylt=AwrP4k
1uxLJfZSMAWxqcysdQ;
_ylu=Y29sbwNpcjIEcG
9zAzEEdnRpZAMEc2VjA
3Ny/RV=2/RE=1605580
014/RO=10/RU=http://
www.parafia.swiebod
zin.org.pl//RK=2/RS
=pJM77uZ5_kceGuHUCi
8U2_oKuoQ-
2 http://www.google.pl
/url?sa=t&rct=j&q=&
esrc=s&source=web&c
d=&ved=2ahUKEwikhZT
3qartAhVssYsKHfMgDC
sQ_BcwFHoECBAQAw&ur
l=http://www.parafia
.swiebodzin.org.pl/
&usg=AOvVaw3w7D7G0v
neiQ_Em9SPq0vA


My most viewed sites:
Hits:Referer:
134861 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/
30754 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/og
loszenia/ogloszenia
-duszpasterskie
19549 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/og
loszenia/intencje-m
szy-sw
4445 https://www.parafia
.swiebodzin.org.pl/
4197 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/
1139 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/oglosz
enia/ogloszenia-dus
zpasterskie
763 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/oglosz
enia/intencje-mszy-
sw
458 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia
261 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/og
loszenia/sprzatanie
-kosciola
173 https://www.parafia
.swiebodzin.org.pl/
ogloszenia/ogloszen
ia-duszpasterskie
156 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/544-23-lat
a-przy-organach
131 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/co
mponent/content/art
icle/26-internet/in
ternet/48-modliwa-p
rzed-wejsciem-do-in
ternetu?Itemid=101
128 https://parafia.swi
ebodzin.org.pl/
86 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/pa
rafia/proboszcz-par
afii
82 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
79 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/546-progra
m-rekolekcji
78 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/du
szpasterstwo/msze-s
w-i-nabozenstwa
75 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/du
szpasterstwo/sakram
enty-i-poslugi/malz
enstwo
70 https://www.parafia
.swiebodzin.org.pl/
ogloszenia/intencje
-mszy-sw
64 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/541-roraty
-2020
48 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/du
szpasterstwo/sakram
enty-i-poslugi/pogr
zeb
42 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/539-swieto
-liturgicznej-sluzb
y-oltarza
38 https://www.parafia
.swiebodzin.org.pl/
wydarzenia
33 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/548-poswie
cenie-krzyza-i-kapl
iczki
30 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/543-bl-ks-
romana-sitko-w-nasz
ym-kosciele
29 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/po
bieralnia
28 https://parafia.swi
ebodzin.org.pl/oglo
szenia/ogloszenia-d
uszpasterskie
25 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/533-odpust
-parafialny
22 https://www.parafia
.swiebodzin.org.pl/
wydarzenia/549-nied
ziela-palmowa
22 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/537-nowe-p
rzewodniczki-dziewc
zecej-sluzby-maryjn
ej-w-naszej-parafii
19 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/ko
ntakt
16 https://www.parafia
.swiebodzin.org.pl/
wydarzenia-2016
14 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/547-nowi-l
ektorzy-w-naszej-pa
rafii
14 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
/category/4-rok-200
9
13 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/wydarz
enia
13 https://www.parafia
.swiebodzin.org.pl/
duszpasterstwo/sakr
amenty-i-poslugi/ma
lzenstwo
12 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/pa
rafia/powolania-z-p
arafii
12 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/duszpa
sterstwo/msze-sw-i-
nabozenstwa
12 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/du
szpasterstwo/sakram
enty-i-poslugi/chrz
est
12 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/400-sÃ…
‚owo-o-powoÃ
‚aniu-diakona-
jana-dziedzina


Search engines:
Hits:Referer:
134 Google: parafia zbarz
ewo
71 Google: brydz glogow
52 Google: parafia zbarz
ewo niechlod
37 Google: info kęty
32 Google: bractwo jana
kety
32 Google: TOPSITE123:BL
OSPOT.COM
32 Google: parafia zagó
rów
29 Google: parfia jaworn
ik
29 Google: parafia czemi
erniki
28 Google: semalt.com
28 Google: parafia świe
bodzin
28 Google: feldwies übe
rsee
26 Google: margo biżute
ria
26 Google: warszawski do
m aukcyjny
24 Google: edclick
24 Google: sp ukf activi
ty contest 2021
24 Google: Info kety
23 Google: garota de pro
grama diadema
23 Google: parafia sw ro
dziny w pile
23 Google: krwawe łzy m
atki bożej
22 Google: how to genar
ate apex bank card pin
22 Google: świebodzin p
arafia
20 Google: margo
20 Google: ajax λαρι
σας
20 Google: mos bielsko b
iała
19 Google: parafia gromn
ik tv
19 Google: seventeam st-
dd33
19 Google: info kety
19 Google: parafia zagó
rów intencje
19 Google: swietarodzina
.pila.pl
19 Google: parafie piła
18 Google: Info kęty
18 Google: św rodzina p
iła
18 Google: Parafia Gromn
ik tv
18 Google: Parafia św R
odziny w Pile
17 Google: Ricoh SP 112
Windows 10
17 Google: msmenergetyka
.pl
17 Google: typing tutor
6 free download
16 Google: parafia stare
bojanowo
16 Google: Typing tutor
6 old version free download
for Windows 7


High grade encryption (128 Bit-key)


Copyright © Stats4U.net 2006 - 2021 - All rights reserved.
Random Stats | Crawler | Sitemap | Privacy Policy | Terms of service / Impressum