By using Stats4U you agree that Stats4U uses cookies for the sign in process and that Stats4U stores cookies on the computer of your users. Read more in our privacy policy.

 

Home | Features | Live | Support


Statystyka licznika 1769531#


Statystyki Kraje Monitory
Systemy Browser Plugins
Referer Awarie Raporty


Referer

Linki do mojej strony (Dzisiaj) | Linki do mojej strony (Total) | Moje najczesciej odwiedzane strony | Wyszukiwarki


Linki do mojej strony (Dzisiaj):
Hits:Referer:


Linki do mojej strony (Total):
Hits:Referer:
57576 http://m.facebook.co
m/
11278 https://www.faceboo
k.com/
6071 http://m.facebook.co
m
5610 https://m.facebook.
com/
2420 android-app://m.fac
ebook.com
1549 https://lm.facebook
.com/
1376 https://l.facebook.
com/
386 https://web.faceboo
k.com/
85 https://www.google.
com/
34 https://www.google.
pl/
13 http://www.google.co
m/
8 http://l.facebook.co
m/
5 https://live/1769531s.facebo
ok.com/
4 https://www.faceboo
k.com
3 android-app://com.g
oogle.android.googl
equicksearchbox
3 https://duckduckgo.
com/
3 https://touch.faceb
ook.com/
2 http://192.168.8.1/h
tml/home.html?url&a
ddress=http://www.ot
sm.pl/uncategorized
/tragedia-dwoch-pol
ek/
2 https://www.google.
de/
2 https://mobile.face
book.com/
2 http://www.google.pl
/url?sa=i&rct=j&q=&
esrc=s&source=image
s&cd=&ved=2ahUKEwiF
hoSO-vrhAhUlxcQBHXB
-Dw0QjRx6BAgBEAU&ur
l=http://www.otsm.pl
/przepisy/tak-pyszn
ego-sernika-jeszcze
-nie-jadlas-przepis
/&psig=AOvVaw2loRLs
wGiO--zZzZaSVMtQ&us
t=1556821118794062
2 https://mtouch.face
book.com/
2 android-app://com.g
oogle.android.googl
equicksearchbox/htt
ps/www.google.com
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
2GIx9ayhfz_tQOvDPwQ
SbrT0fks0W4otAmcgAl
y1SKVJr_4dDcNIDWIOY
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
2jODdCSPG2-f0SxRJyu
kiCTfho7LMqUwz3qogz
_C8iTocrK7Rnqt847LM
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
2gxrt-hQFINkd4wQ_C8
LuGLnQf1uzI3ozlfSSR
Z0VfWQP5-7sHXsQ7bB0
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
2uebQ-ghdJX8ubgNICT
aMKTjwNCwOUpnN6i7jY
Wodtq7tG60TYzeo2xvw
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
3Pta48GfdVOn0xFHNOQ
DdbyDYAEnaU1TDMjLEt
DQDD5XzHYXF79GA6S-w
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
39fh5PIRkgzGEdASdtP
01a_vXYqi3G0E7NwdR1
WViMDKVCZAi4ZVTF1ck
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
28xX6_utj9DDVI0hMXT
VwTij4yTyUp50BSf5dg
eMdCaJfYdlmgbjPAy4c
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
2qo3q3njNS7AFQ34tME
aZjZtOyxWjc3Jg5rzin
NBxdEglZfebG-CXY18c
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
2MnO9lcLG6jrJTQ1kfI
tvud7mCRJQOMIm0IKvD
UGDGUaJB-qRCkGKb1Rk
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
1V1B_Go8A7TnX_Lt2Vs
iqA6CH8JPXtHKp2AXm3
8uqoBvjgNSzDOiNuqtI
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
1LXd9-CfXjayorzEDUb
is25A-2ddFErRgZlYH8
eKyWPOau7vpOMuqHw_Q
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
3ssDJrzFon7wP2uFN7l
QkOTPDyVrMj_2Hy4fQu
gHRKgiK8JN4nTYRVr94
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
1MjUTUntf1UDgnn9COs
dERUogzt7lS3ReKlW5O
IvXXNOrcRHGxLMfkxVY
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
1N2vX5Koyq6v6CYUtLq
lYNhAOg221sHr_uMswI
NjnW0T3plYcUTIGEn6s
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
1NER2pAiwjwLiC1Wuml
4jzYZjexWGRxSy0PzUq
8TC8KCkRxjTSfucytw8
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
1WK5u6NxvWZ7Y3KANaX
-pQbkOc-h_tQBtvhD52
FcjoYAaFYayuTwxnr7E
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
1r4ZDJHdohpMu9jrAgC
aYh-MW6PU6fkvVL-v1J
oB-B9uqyQRiUAnYP4KM


Moje najczesciej odwiedzane strony:
Hits:Referer:
6770 http://www.otsm.pl/c
iekawostki/uzywasz-
tego-kremu-konieczn
ie-to-przeczytaj/
3437 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/
893 http://www.otsm.pl/u
ncategorized/traged
ia-dwoch-polek/
597 http://www.otsm.pl/c
iekawostki/oto-list
a-produktow-z-chin-
ktorych-koniecznie-
musisz-unikac/
556 http://www.otsm.pl/n
ewsy/mezczyzna-trzy
many-w-niewoli-od-6
-roku-zycia/
386 http://www.otsm.pl/p
rzepisy/tak-pyszneg
o-sernika-jeszcze-n
ie-jadlas-przepis/
332 http://www.otsm.pl/n
ewsy/7-letnia-dziew
czynka-zmarla-z-glo
du-to-zdjecia-obieg
ly-caly-internet-zo
bacz/
302 http://www.otsm.pl/
301 http://www.otsm.pl/n
ewsy/papiez-francis
zek-zwoluje-szczyt-
ws-pedofilii-w-kosc
iele-wszystko-najwa
zniejsze-informacje
/
295 http://www.otsm.pl/u
ncategorized/irland
zka-kobieta-eileen-
macken-w-koncu-pozn
aje-swoja-103-letni
a-mame/
191 http://www.otsm.pl/p
rzepisy/pyszne-cias
to-barborkowe/
181 http://www.otsm.pl/n
ewsy/norweska-kobie
ta-umiera-z-powodu-
ugryzienia-przez-sz
czeniaka-na-filipin
ach/
160 http://www.otsm.pl/n
ewsy/najbardziej-ko
miczny-wypadek-w-hi
storii-skokow-narci
arskich-hit-interne
tu/
99 http://www.otsm.pl/n
ewsy/szokujaca-praw
da-o-titanicu-zosta
la-ujawniona/
82 http://www.otsm.pl/n
ewsy/tragedia-na-to
rach-jest-nagranie-
z-wnetrza-samochodu
-zdajacej/
81 http://www.otsm.pl/c
iekawostki/oto-list
a-produktow-z-chin-
ktorych-koniecznie-
musisz-unikac/?fbcl
id=IwAR1JtItSKOxYRN
9WRDEyx69tpT3UPcAE8
R906gKG20BfuVv-rqI3
TpSbJvE
74 http://www.otsm.pl/n
ewsy/niesamowite-sp
otkanie-po-40-latac
h-rozlaki/
72 http://www.otsm.pl/n
ewsy/to-nagranie-ro
zbawia-do-lez-mama-
uczy-swoje-dzieci-j
ak-wskakiwac-do-bas
enuwideo/
72 http://www.otsm.pl/n
ewsy/pilne-ksiaze-f
ilip-mial-wypadek-j
est-w-szpitalu/
70 http://www.otsm.pl/c
iekawostki/uzywasz-
tego-kremu-konieczn
ie-to-przeczytaj/?f
bclid=IwAR13n6JmV3R
Wp6yMHelj2nvj_BkUBS
Y9iw31LKW5uYLwWOgCJ
l3dAnWRsLA
63 http://www.otsm.pl/n
ewsy/dwoch-francusk
ich-zolnierzy-zabit
ych-przez-terroryst
ow/
54 http://www.otsm.pl/n
ewsy/olbrzymia-wpad
ka-w-familiadzie-in
ternauci-nie-wybacz
aja-hit-internetu/
23 http://www.otsm.pl/n
ewsy/polska-wstrzym
ala-oddech-jest-nag
ranie-momentu-ekspl
ozji-w-smolensku/?u
tm_medium=social&ut
m_source=facebook.p
age&utm_campaign=po
stfity&utm_content=
postfityf221c
22 http://www.otsm.pl/c
iekawostki/ten-pies
-nie-chcial-opuscic
-tej-reklamowki-kie
dy-rowerzysta-zajrz
al-co-znajduje-sie-
w-srodku-oniemial/
20 http://www.otsm.pl/n
ewsy/szesnastolatka
-umiera-nagle-lekar
z-odkrywa-w-jej-zol
adku-cos-przerazaja
cego/
19 http://www.otsm.pl/n
ewsy/papiez-francis
zek-zwoluje-szczyt-
ws-pedofilii-w-kosc
iele-wszystko-najwa
zniejsze-informacje
/?fbclid=IwAR2OwRGQ
9evr5CRuo5jIvdJqwjQ
UO1LFgnm4bHt9rI68Ba
8mpvPFoVXPOno
19 http://www.otsm.pl/n
ewsy/szok-to-co-zro
bili-ze-szczatkami-
papieza-jana-pawla-
ii-przeraza-sprawa-
zajmuje-sie-policja
/
18 http://www.otsm.pl/n
ewsy/pilne-od-stycz
nia-nowe-przepisy-d
otyczace-niedzieli-
niehandlowe/
17 http://www.otsm.pl/p
rzepisy/tak-pyszneg
o-sernika-jeszcze-n
ie-jadlas-przepis/?
fbclid=IwAR165yC5t0
ExPXWVzTZ-bPD2GDC3c
zSlXqS1ln1mIWKq2Gc8
sSFtl0NVqcs
16 http://www.otsm.pl/n
ewsy/szokujaca-praw
da-o-titanicu-zosta
la-ujawniona/?fbcli
d=IwAR0azrpILdflkXe
Ay-NyKxcuAkSaS5BR_W
LyNGw3haP5Z_OOxC8SY
r12sJQ
16 http://www.otsm.pl/n
ewsy/papiez-francis
zek-zwoluje-szczyt-
ws-pedofilii-w-kosc
iele-wszystko-najwa
zniejsze-informacje
/?fbclid=IwAR1HVdmH
61oyOu9zW4877aTk3SN
2_QkPzp4freqXUdQXDE
UsMaIwB4FBV50
15 http://www.otsm.pl/n
ewsy/wszyscy-myslel
i-ze-jej-mozg-umarl
-po-czterech-latach
-otworzyla-oczy-i-z
askoczyla-wszystkic
h/
15 http://www.otsm.pl/n
ewsy/niewidomy-auty
styczny-chlopiec-wc
hodzi-na-scene-jego
-wystep-wywolal-lzy
-w-oczach-calego-sw
iata/
15 http://www.otsm.pl/n
ewsy/malzenstwo-zor
ganizowalo-wesele-w
-stodole-wyglada-ni
esamowicie-zdjecia/
14 http://www.otsm.pl/p
rzepisy/tort-kawowy
-z-ajerkoniakiem/
12 http://www.otsm.pl/n
ewsy/malzenstwo-zor
ganizowalo-wesele-w
-stodole-zobacz-jak
-wygladalo/
12 http://www.otsm.pl/c
iekawostki/oto-list
a-produktow-z-chin-
ktorych-koniecznie-
musisz-unikac/?fbcl
id=IwAR3aahxUH9q1m3
474wot-ud6vFJiPJFjO
Y3jIoUcRB-XcKRhCCd0
YnCXPWE
12 http://www.otsm.pl/n
ewsy/policja-ostrze
ga-jesli-zobaczysz-
dziecko-siedzace-na
-drodze-natychmiast
-zablokuj-drzwi-w-s
amochodzie/
11 http://www.otsm.pl/n
ewsy/ta-matka-strac
ila-swoje-dziecko-b
o-zrobila-jedna-rze
cz-na-facebooku-mie
j-oczy-otwarte/
11 http://www.otsm.pl/n
ewsy/neurochirurdzy
-bija-na-alarm-kazd
a-kobieta-powinna-p
oznac-te-fakty/


Wyszukiwarki:
Hits:Referer:
1 Google: shqipet.do am
1 Google: parafia stare
bojanowo
1 Google: SEMALT.COM
1 Google: parafia gołu
bie
1 Google: edclick
1 Google: top adama
1 Google: torrenty bez
rejestracji i logowania
1 Google: tv shqip haup
tseite
1 Google: পোদ ম
ারা চটি গল

1 Google: edmark
1 Google: opłatek na m
uffinki
1 Google: zte blade L11
0 flashtool firmware
1 Google: spółdzielni
a energetyka stegny południ
e
1 Google: marianne hege
-boro
1 Google: sterowniki ri
coh sp 112 dla windows 10
1 Google: ciasta tanie
1 Google: pozłacana bi
żuteria
1 Google: GOKU-RAKU gal
game解包
1 Google: staffelit
1 Google: stoff und kra
m
1 Google: s-bahn münch
en
1 Google: মাসি
চটি
1 Google: sterowniki ri
coh SP 112 su dla windows 7
1 Google: shsmparish
1 Google: minerały
1 Google: bron powstani
a listopadowego
1 Google: biżuteria ze
stali chirurgicznej
1 Google: ilm ja inimes
ed


Szyfrowanie wysokiej jakości (128 bit-klucz)


Copyright © Stats4U.net 2006 - 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Random Stats | Crawler | Sitemap | Privacy Policy | Warunki Uzytkowania / Impressum