By using Stats4U you agree that Stats4U uses cookies for the sign in process and that Stats4U stores cookies on the computer of your users. Read more in our privacy policy.

 

Home | Features | Live | Support


Statystyka licznika 1769531#


Statystyki Kraje Monitory
Systemy Browser Plugins
Referer Awarie Raporty


Referer

Linki do mojej strony (Dzisiaj) | Linki do mojej strony (Total) | Moje najczesciej odwiedzane strony | Wyszukiwarki


Linki do mojej strony (Dzisiaj):
Hits:Referer:


Linki do mojej strony (Total):
Hits:Referer:
57588 http://m.facebook.co
m/
11278 https://www.faceboo
k.com/
6099 http://m.facebook.co
m
5613 https://m.facebook.
com/
2420 android-app://m.fac
ebook.com
1549 https://lm.facebook
.com/
1376 https://l.facebook.
com/
386 https://web.faceboo
k.com/
90 https://www.google.
com/
39 https://www.google.
pl/
13 http://www.google.co
m/
8 http://l.facebook.co
m/
4 https://www.faceboo
k.com
3 https://duckduckgo.
com/
3 https://touch.faceb
ook.com/
3 android-app://com.g
oogle.android.googl
equicksearchbox
2 http://www.google.pl
/url?sa=i&rct=j&q=&
esrc=s&source=image
s&cd=&ved=2ahUKEwiF
hoSO-vrhAhUlxcQBHXB
-Dw0QjRx6BAgBEAU&ur
l=http://www.otsm.pl
/przepisy/tak-pyszn
ego-sernika-jeszcze
-nie-jadlas-przepis
/&psig=AOvVaw2loRLs
wGiO--zZzZaSVMtQ&us
t=1556821118794062
2 https://www.google.
de/
2 http://192.168.8.1/h
tml/home.html?url&a
ddress=http://www.ot
sm.pl/uncategorized
/tragedia-dwoch-pol
ek/
2 https://mtouch.face
book.com/
2 android-app://com.g
oogle.android.googl
equicksearchbox/htt
ps/www.google.com
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
2uebQ-ghdJX8ubgNICT
aMKTjwNCwOUpnN6i7jY
Wodtq7tG60TYzeo2xvw
1 http://www.otsm.pl/u
ncategorized/traged
ia-dwoch-polek/?fbc
lid=IwAR17MysL5Aqyc
jQuPPPOYrEY_81vkG40
9XacUT8FdTcLmK64Nfg
DDwEwk2k
1 http://www.otsm.pl/u
ncategorized/traged
ia-dwoch-polek/?fbc
lid=IwAR1AHdzkLQsQB
vLoaGG108yBQIzqh6XY
Z7aB1W1yQwITSIYllNC
woGlhjoQ
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/mezczyzna-trzy
many-w-niewoli-od-6
-roku-zycia/?fbclid
=IwAR01wKxIL9SmVb1o
OWREBl41V-dvGJsFWMU
R1kPQs44mLP1TbrRhy6
QWdEk
1 http://l.facebook.co
m/l.php?u=http://www
.otsm.pl/newsy/jej-
dzieci-zmarly-po-zj
edzeniu-tego-owocu-
kazdy-rodzic-powini
en-to-przeczytac/?f
bclid=IwAR3JGgfrewn
Jd2REtmeP1vzOCRjZnT
6JjSJqc-rHH4L17RB41
9Pr2oVt2EU&h=AT0e0T
5Jf3Jkte-jGB0Kvm92j
WjLounkBpOh7ufbc5Ym
Gtl1Cj
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/papiez-pocalun
kiem-w-glowe-uratow
al-chore-na-nowotwo
r-dziecko/
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
28xX6_utj9DDVI0hMXT
VwTij4yTyUp50BSf5dg
eMdCaJfYdlmgbjPAy4c
1 http://lm.facebook.c
om/l.php?u=http://ww
w.otsm.pl/uncategor
ized/tragedia-dwoch
-polek/?fbclid=IwAR
0RU2UT4au4D-gp_-aMK
-M7ozDNfTJgJhx_-Idr
QGnXJ9wzY-FP_R705Cc
&h=AT2ZE3leBSMToVs5
FGz7a7zhiwRXoZa2Srj
_OHKaxUJm6DrxmQyVib
DUWCR_RoP77ZbVt5-b_
0VORZLrTnRjKEIFHP0K
rWvkcb
1 http://l.facebook.co
m/l.php?u=http://www
.otsm.pl/newsy/norw
eska-kobieta-umiera
-z-powodu-ugryzieni
a-przez-szczeniaka-
na-filipinach/?fbcl
id=IwAR0E15gFoyu7Fg
n7FUk94MRoxfMXgp_eH
iqNexLCOPaJ_do__kzf
CejMib0&h=AT2TAS8Nm
Vj6Skr0mpu-i0XpCbeY
_mjez0hDIpv143AvXHb
AEC4JU
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
0QIlADrlUpUGrJAxdH3
POJ_KvVb-Vcql7nFtkv
liQSei8-Ip75UTxn6yM
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/niesamowite-sp
otkanie-po-40-latac
h-rozlaki-wzruszaja
ca-historia/
1 http://www.otsm.pl/u
ncategorized/traged
ia-dwoch-polek/?fbc
lid=IwAR1cDQjZJXllc
5RkLpDf2Pz4etHsCyFc
GKz9hU9lRvbWKLHvoAu
reepRWjI
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
050HLVL1VlZWoVSYu82
oi4hv1NKM3qQ8a6zxDn
YwlVPIj_Fd5SNfiV-E4
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
0b6u2GTPDIuV-16Phka
Jw6ztpE09F70WUeMC_D
ZbDZoT0Y26-KC5wr7i8
1 http://www.otsm.pl/u
ncategorized/traged
ia-dwoch-polek/?fbc
lid=IwAR3WEZvaIu4VI
Ez5EK5GtiKWphC8FwRF
TrfMeqOExWamZPnaBbo
9EsYogB8
1 http://www.otsm.pl/c
iekawostki/uzywasz-
tego-kremu-konieczn
ie-to-przeczytaj/?f
bclid=IwAR3VBhGow_7
d5EAhnBX4HPvAMwLV2L
yOc-S9U-0AbcPV6vVPN
uw3fa01PYY
1 http://www.otsm.pl/u
ncategorized/traged
ia-dwoch-polek/?fbc
lid=IwAR2SlaE-j_hCN
rZb5epQvWsBDQ6eqzXk
zYK-ZuGQpphZyNlvmtn
ehYJA1_w
1 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/?fbclid=IwAR
1ggRoIWAw4KLlCQznky
U3uL743UAz1WQCthtjm
_CF4_16NoYoA7KlxJC8
1 http://lm.facebook.c
om/l.php?u=http://ww
w.otsm.pl/newsy/jej
-dzieci-zmarly-po-z
jedzeniu-tego-owocu
-kazdy-rodzic-powin
ien-to-przeczytac/?
fbclid=IwAR0qWrwfDm
eWpdHWeUqnBeBbu2Lxt
87MII554rcN-9vEVXnK
1B1724qHUnQ&h=AT07o
DJI5EXS4eqyU6OAmTU_
XAxbSJCAvzQQNXt1L0X
d87RRf


Moje najczesciej odwiedzane strony:
Hits:Referer:
6772 http://www.otsm.pl/c
iekawostki/uzywasz-
tego-kremu-konieczn
ie-to-przeczytaj/
3441 http://www.otsm.pl/n
ewsy/jej-dzieci-zma
rly-po-zjedzeniu-te
go-owocu-kazdy-rodz
ic-powinien-to-prze
czytac/
893 http://www.otsm.pl/u
ncategorized/traged
ia-dwoch-polek/
626 http://www.otsm.pl/c
iekawostki/oto-list
a-produktow-z-chin-
ktorych-koniecznie-
musisz-unikac/
556 http://www.otsm.pl/n
ewsy/mezczyzna-trzy
many-w-niewoli-od-6
-roku-zycia/
449 http://www.otsm.pl/p
rzepisy/tak-pyszneg
o-sernika-jeszcze-n
ie-jadlas-przepis/
358 http://www.otsm.pl/n
ewsy/7-letnia-dziew
czynka-zmarla-z-glo
du-to-zdjecia-obieg
ly-caly-internet-zo
bacz/
337 http://www.otsm.pl/
301 http://www.otsm.pl/n
ewsy/papiez-francis
zek-zwoluje-szczyt-
ws-pedofilii-w-kosc
iele-wszystko-najwa
zniejsze-informacje
/
295 http://www.otsm.pl/u
ncategorized/irland
zka-kobieta-eileen-
macken-w-koncu-pozn
aje-swoja-103-letni
a-mame/
219 http://www.otsm.pl/p
rzepisy/pyszne-cias
to-barborkowe/
181 http://www.otsm.pl/n
ewsy/norweska-kobie
ta-umiera-z-powodu-
ugryzienia-przez-sz
czeniaka-na-filipin
ach/
160 http://www.otsm.pl/n
ewsy/najbardziej-ko
miczny-wypadek-w-hi
storii-skokow-narci
arskich-hit-interne
tu/
109 http://www.otsm.pl/n
ewsy/tragedia-na-to
rach-jest-nagranie-
z-wnetrza-samochodu
-zdajacej/
105 http://www.otsm.pl/c
iekawostki/oto-list
a-produktow-z-chin-
ktorych-koniecznie-
musisz-unikac/?fbcl
id=IwAR1JtItSKOxYRN
9WRDEyx69tpT3UPcAE8
R906gKG20BfuVv-rqI3
TpSbJvE
103 http://www.otsm.pl/n
ewsy/szokujaca-praw
da-o-titanicu-zosta
la-ujawniona/
100 http://www.otsm.pl/n
ewsy/niesamowite-sp
otkanie-po-40-latac
h-rozlaki/
97 http://www.otsm.pl/c
iekawostki/uzywasz-
tego-kremu-konieczn
ie-to-przeczytaj/?f
bclid=IwAR13n6JmV3R
Wp6yMHelj2nvj_BkUBS
Y9iw31LKW5uYLwWOgCJ
l3dAnWRsLA
74 http://www.otsm.pl/n
ewsy/to-nagranie-ro
zbawia-do-lez-mama-
uczy-swoje-dzieci-j
ak-wskakiwac-do-bas
enuwideo/
72 http://www.otsm.pl/n
ewsy/pilne-ksiaze-f
ilip-mial-wypadek-j
est-w-szpitalu/
63 http://www.otsm.pl/n
ewsy/dwoch-francusk
ich-zolnierzy-zabit
ych-przez-terroryst
ow/
54 http://www.otsm.pl/n
ewsy/olbrzymia-wpad
ka-w-familiadzie-in
ternauci-nie-wybacz
aja-hit-internetu/
26 http://www.otsm.pl/n
ewsy/polska-wstrzym
ala-oddech-jest-nag
ranie-momentu-ekspl
ozji-w-smolensku/?u
tm_medium=social&ut
m_source=facebook.p
age&utm_campaign=po
stfity&utm_content=
postfityf221c
22 http://www.otsm.pl/c
iekawostki/ten-pies
-nie-chcial-opuscic
-tej-reklamowki-kie
dy-rowerzysta-zajrz
al-co-znajduje-sie-
w-srodku-oniemial/
20 http://www.otsm.pl/n
ewsy/szesnastolatka
-umiera-nagle-lekar
z-odkrywa-w-jej-zol
adku-cos-przerazaja
cego/
19 http://www.otsm.pl/n
ewsy/szok-to-co-zro
bili-ze-szczatkami-
papieza-jana-pawla-
ii-przeraza-sprawa-
zajmuje-sie-policja
/
18 http://www.otsm.pl/n
ewsy/pilne-od-stycz
nia-nowe-przepisy-d
otyczace-niedzieli-
niehandlowe/
17 http://www.otsm.pl/p
rzepisy/tak-pyszneg
o-sernika-jeszcze-n
ie-jadlas-przepis/?
fbclid=IwAR165yC5t0
ExPXWVzTZ-bPD2GDC3c
zSlXqS1ln1mIWKq2Gc8
sSFtl0NVqcs
17 http://www.otsm.pl/n
ewsy/wszyscy-myslel
i-ze-jej-mozg-umarl
-po-czterech-latach
-otworzyla-oczy-i-z
askoczyla-wszystkic
h/
15 http://www.otsm.pl/n
ewsy/niewidomy-auty
styczny-chlopiec-wc
hodzi-na-scene-jego
-wystep-wywolal-lzy
-w-oczach-calego-sw
iata/
15 http://www.otsm.pl/n
ewsy/malzenstwo-zor
ganizowalo-wesele-w
-stodole-wyglada-ni
esamowicie-zdjecia/
14 http://www.otsm.pl/p
rzepisy/tort-kawowy
-z-ajerkoniakiem/
12 http://www.otsm.pl/n
ewsy/malzenstwo-zor
ganizowalo-wesele-w
-stodole-zobacz-jak
-wygladalo/
12 http://www.otsm.pl/c
iekawostki/oto-list
a-produktow-z-chin-
ktorych-koniecznie-
musisz-unikac/?fbcl
id=IwAR3aahxUH9q1m3
474wot-ud6vFJiPJFjO
Y3jIoUcRB-XcKRhCCd0
YnCXPWE
12 http://www.otsm.pl/n
ewsy/policja-ostrze
ga-jesli-zobaczysz-
dziecko-siedzace-na
-drodze-natychmiast
-zablokuj-drzwi-w-s
amochodzie/
11 http://www.otsm.pl/c
iekawostki/oto-list
a-produktow-z-chin-
ktorych-koniecznie-
musisz-unikac/?fbcl
id=IwAR17OS6ocxll5F
FghbHJ6cqgSl5M6oyYA
gIdBtZP9qPT5L09vsAH
UDigm8Y
11 http://www.otsm.pl/n
ewsy/ta-matka-strac
ila-swoje-dziecko-b
o-zrobila-jedna-rze
cz-na-facebooku-mie
j-oczy-otwarte/
11 http://www.otsm.pl/n
ewsy/neurochirurdzy
-bija-na-alarm-kazd
a-kobieta-powinna-p
oznac-te-fakty/
10 http://www.otsm.pl/p
rzepisy/tak-pyszneg
o-sernika-jeszcze-n
ie-jadlas-przepis/?
fbclid=IwAR2lZ1gWjr
dgkirUxDfp17VgGKnAo
bYmYAyVDYDwFiYZLfyw
j-BZzwZ_om8
10 http://www.otsm.pl/n
ewsy/pielegniarka-c
elowo-przejechala-d
wa-owczarki-niemiec
kie-samochodem-tylk
o-jeden-przezyl/


Wyszukiwarki:
Hits:Referer:
1 Google: tv shqip haup
tseite
1 Google: spółdzielni
a energetyka stegny południ
e
1 Google: zte blade L11
0 flashtool firmware
1 Google: torrenty bez
rejestracji i logowania
1 Google: parafia stare
bojanowo
1 Google: SEMALT.COM
1 Google: shqipet.do am
1 Google: opłatek na m
uffinki
1 Google: পোদ ম
ারা চটি গল

1 Google: torrenty za d
armo
1 Google: spółdzielni
a mieszkaniowa energetyka
1 Google: feldwies
1 Google: cloudflare dd
ns
1 Google: margo bizuter
ia
1 Google: edmark
1 Google: shadow torren
t
1 Google: parafia gołu
bie
1 Google: top adama
1 Google: pozłacana bi
żuteria
1 Google: s-bahn münch
en
1 Google: মাসি
চটি
1 Google: ciasta tanie
1 Google: GOKU-RAKU gal
game解包
1 Google: stoff und kra
m
1 Google: staffelit
1 Google: biżuteria ze
stali chirurgicznej
1 Google: bron powstani
a listopadowego
1 Google: marianne hege
-boro
1 Google: edclick
1 Google: sterowniki ri
coh sp 112 dla windows 10
1 Google: shsmparish
1 Google: minerały
1 Google: sterowniki ri
coh SP 112 su dla windows 7
1 Google: ilm ja inimes
ed


Szyfrowanie wysokiej jakości (128 bit-klucz)


Copyright © Stats4U.net 2006 - 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Random Stats | Crawler | Sitemap | Privacy Policy | Warunki Uzytkowania / Impressum